PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : 10. SINIF DERS NOTLARI


 1. Tyt-yks nüfus ve özellikleri 2017-2018
 2. Yks yeryüzündeki bitki örtüsü konu özeti 2017
 3. Yks toprağın hikayesi konu özeti 2017
 4. Bitki örtüsü ve dağılışı konu özeti güncel 2017
 5. Toprağın hikayesi konu özeti güncel 2017
 6. Türkiyenin S Toprakve Bitki Örtüsü Güncel Konu Özeti 2017
 7. Türkiyenin Yeryüzü Şekilleri ve İklimi Güncel Konu Özet 2017
 8. Geçmişten Günümüze Ekonomik Faaliyetler Konu Özeti 2017
 9. Göçler ve Özellikleri Güncel Konu Özeti 2017
 10. Nüfus ve Yerleşme Güncel Konu Özeti 2017
 11. Topografya ve Kayaçlar Konu Özeti 2018
 12. Su Kaynakları Yeni Müfredat Konu Özeti 2018
 13. 10. sınıf Animasyon Destekli Akıllı Tahta Slaytları
 14. içerik
 15. 10.Sınıf Coğrafya Geçmişten Günümüze Geçim Tarzları.. (NOT)
 16. 10.Sınıf Coğrafya Türkiye'nin Konumu.. (DERS NOTU)
 17. Türkiye'de Nüfusun İllere Göre Dağılımı.. (WORD)
 18. Linkleri Açamıyorum..
 19. Türkiye'nin İklimi.. (DERS NOTU)
 20. Seçilmiş Meteoroloji istasyonlarının iklim istatistikleri
 21. 10.Sınıf Coğrafya Özeti..
 22. 10.Sınıf Tam Coğrafya Ders Notu Var mı?.. (YARDIM)
 23. Türkiye'nin Şelaleleri.. (TABLO)
 24. Türkiye'nin Gölleri.. (Tablo)
 25. Amerika'da ki Türk Beyin Gurbetçileri.. (Beyin Göçü)
 26. Türkiye'de Nüfus İstatistikleri, 2009.. (TUİK)
 27. Nüfusun Coğrafi Analizi ve Türkiye.. (2010-PDF)
 28. 10.Sınıflar İçin Ekonomi Ders Kitabı, Meb.. (PDF)
 29. Ekonomi Dersi; Ders Notuna İhtiyacım Var..!
 30. Coğrafi Keşiflerin Sebep ve Sonuçları.. (BİLGİ)
 31. Dünya'nın En Büyük 10 Havalimanı.. (BİLGİ)
 32. Dünya'nın En Büyük 10 Limanı.. (BİLGİ)
 33. 10.sınıf sayfa 103-104 etkinlik çalışmaları
 34. 10.sınıf sayfa 96-97-99 etkinlik çalışmaları
 35. Kıvrımlar, Faylar, Kayaçların Deformasyonu.. Fiziksel Jeoloji.. (DERS NOTU)
 36. 10.Sınıf Coğrafya Bitkilerin Dağılışına Etki Eden Faktörler.. (DERS NOTU)
 37. Fotoğraflarla Coğrafya..
 38. 10.Sınıf Coğrafya Dünya'da ki Suyun Dağılımı.. (DERS NOTU, GRAFİK)
 39. Türkiye'nin Endemik Bitkileri.. (DERS NOTU)
 40. Türkiye Akarsularının Genel Özellikleri.. (DERS NOTU)
 41. Yerleşme Alanlarını Sınırlandıran Faktörler.. (DERS NOTU)
 42. Çöller Görsel Konu Anlatımı..
 43. Türkiye'de Sıcak Su Kaynaklarının Dağılışı.. (DERS NOTU)
 44. 10.Sınıf Coğrafya Türkiye Topraklarının Oluşumu.. (DERS NOTU)
 45. 10.Sınıf Coğrafya Türkiye'nin Su Varlığı.. (DERS NOTU)
 46. Keşifler Tarihi
 47. Dünya'daki Deprem Kuşakları ve Haritası
 48. Türkiye'deki Deprem Kuşakları ve Haritası
 49. Toprak Oluşumu.. (DERS NOTU)
 50. Beyin Göçü..
 51. 10.Sınıf Coğrafya Türkiye'nin Doğal Bitki Örtüsü.. (DERS NOTU)
 52. 10.Sınıf Coğrafya Orman Formasyonları.. (DERS NOTU)
 53. Ekvatorda Yer Alan Ülkelerin Beşeri ÖZELLİKLERİ...
 54. 10.Sınıf Coğrafya Yeryüzündeki Bitki Topluluklarının Coğrafi Dağılışı.. (DERS NOTU)
 55. 10.Sınıf Coğrafya Yeryüzünde Olusan Bitki Formasyonları.. (DERS NOTU)
 56. Dünya'daki Önemli Suyolları.. (Resim ve Harita)
 57. 10.Sınıf Coğrafya 4. ve 5. Ünite.. (DERS NOTU)
 58. 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Ders Notları.. (WORD)
 59. Coğrafi Keşifler.. (DERS NOTU)
 60. Türkiye’de Sayım Yıllarına Göre Nüfus ve Artış Miktarı
 61. 10. Sınıf Ders Notu: Volkanlar
 62. Afetler Coğrafyası..
 63. Depremlerden Korunmak İçin Neler Yapılabilir?
 64. Aile Afet Hazırlık Planı.. (FORM)
 65. Okul, Deprem Yıllık Çalışma Raporu.. (FORM)
 66. Okullarda Deprem Konusunda Yapılması Gerekenler.. (FORM)
 67. Doğal Afetler, Depremler Yıllık Çalışma Planı..
 68. Türkiye'de ki Büyük Depremler..
 69. Doğal Afetler.. (DERS NOTU)
 70. Kıtalar ve Okyanuslar.. (DERS NOTU)
 71. Türkiye'de Göçler ve Etkileri, Yaylacılık..
 72. Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme, Nüfus Sayımı, Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler
 73. Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri ve Nüfus Sayımı Sonuçları.. (DERS NOTU)
 74. Fonksiyonlarına Göre Şehirler ve Şehirlerin Sınıflandırılması.. (DERS NOTU)
 75. Türkiye'de Kır Yerleşmeleri ve Özellikleri..
 76. Türkiye'de Yerleşme ve Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler.. (MAKALE)
 77. Türkiye'nin Su Varlığının Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Etkileri..
 78. 10.Sınıf Coğrafya Türkiye'nin Su Varlığı.. (DERS NOTU)
 79. Türkiye'nin İklim ve Bitki Örtüsü Zenginliği..
 80. 10.Sınıf Türkiye'de Başlıca Toprak Tipleri ve Toprakların Dağılışı.. (DERS NOTU)
 81. Geçmişten Günümüze Geçim Tarzı ve Ekonomik Faaliyet Sınıflandırılması.. (DERS NOTU)
 82. 10. Sınıf Coğrafya İlk 3 Ünite.. (DERS NOTU)
 83. Geçim Kaynakları ve Ekonomik Özellikler..
 84. Göçlerin Mekansal Etkileri..
 85. Nüfus Hareketleri, Göçler ve Nedenleri.. (DERS NOTU)
 86. Nüfusun Yapısı, Nüfus Pramitleri ve Nüfus Özellikleri..
 87. Dünya Nüfusunun Değişimi ve Göçler..
 88. 10.Sınıf Coğrafya Nüfus, Nüfusun Dağılışı ve Nüfusun Önemi.. (DERS NOTU)
 89. Bitkilerin Özellikleri ve Bitkilerin Sınıflandırılması.. (DERS NOTU)
 90. Toprak Oluşumu, Toprak Çeşitleri, Toprak Ekolojisi.. (DERS NOTU)
 91. Yeraltı Suları, Akarsular, Kaynaklar.. (DERS NOTU)
 92. Fay Hatları ve Sıcak Sular..
 93. Yerkabuğu Hareketleri, Depremler ve Volkanizma.. (DERS NOTU)
 94. Yerkabuğunun Ana Maddesi: Kayaçlar..
 95. Ağaç Çeşitleri ve Yayılış Alanları..
 96. 10.Sınıf Coğrafya Türkiye'nin Yeraltısuları ve Kaynakları.. (DERS NOTU)
 97. 10.Sınıf Coğrafya Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme.. (DERS NOTU)
 98. Türkiye'nin Platoları.. (DERS NOTU)
 99. Türkiye'nin Ovaları.. (DERS NOTU)
 100. Türkiye'nin İklimi.. (DERS NOTU)
 101. Temel Çevre Sorunları.. (PDF)
 102. 10.Sınıf Coğrafya Ders Notları.. Mehmet ZOR.. (PDF)
 103. 10.Sınıf Coğrafya Yaşadığım Yerden Ülkeme.. (FULL DERS NOTU)
 104. 10.Sınıf Coğrafya Kayaçlar ve Yerin Yapısı.. (DERS NOTU)
 105. Nüfus, Demografi Yapısı, Göç Özel İhtisas Raporu.. (PDF)
 106. 10.Sınıf Coğrafya Türkiye'nin Gölleri ve Oluşumları.. (DERS NOTU)
 107. Türkiye'nin Dağları.. (DERS NOTU)
 108. 10.Sınıf Coğrafya Kayaçlar.. (DERS NOTU)
 109. Türkiye'nin Bitki Örtüsü.. (DERS NOTU)
 110. Türkiye'nin Su Kaynakları, Akarsuları ve Özellikleri.. (DERS NOTU)
 111. 10.Sınıf Coğrafya Türkiye'de İç ve Dış Göçler.. (DERS NOTU)
 112. Türkiye'de Relikt ve Endemik Bitkiler.. (DERS NOTU)
 113. Türkiye'de Göçmeleri ve Yer Kaymaları.. (DERS NOTU)
 114. Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme.. (DERS NOTU)
 115. 10.Sınıf Coğrafya Toprağın Hikayesi.. (DERS NOTU)
 116. 10.Sınıf Coğrafya Toprak Çeşitleri Ders Notu.. (GÖRSEL)
 117. 10.Sınıf Coğrafya Topoğrafya ve Kayaçlar.. (FULL DERS NOTU)
 118. Nüfus Pramitleri.. (DERS NOTU)
 119. 10.Sınıf Coğrafya Nüfus, Nüfusun Önemi ve Sonuçları.. (DERS NOTU)
 120. Kayaç Döngüsü.. (DERS NOTU)
 121. 10.Sınıf Coğrafya Nüfus, Nüfusun Dağılışı ve Nitelikleri.. (FULL DERS NOTU)
 122. Göçlerin Mekansal Etkileri.. (DERS NOTU)
 123. Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları.. (DERS NOTU)
 124. 10.Sınıf Coğrafya Geçmişten Günümüze Ekonomik Faliyetler.. (DERS NOTU)
 125. Göç ve Göç Çeşitleri.. (DERS NOTU)
 126. 10.Sınıf Coğrafya Göç ve Geçmişten Günümüze Göç Hikayeleri.. (DERS NOTU)
 127. 10.Sınıf Coğrafya Geçmişten Günümüze Ekonomik Faliyetler.. (FULL DERS NOTU)
 128. Ekonomik Faliyetlerin Sınıflandırılması.. (DERS NOTU)
 129. Dünya'da ki Nüfus Artışı..
 130. Doğal Afet Yönetimi..
 131. Nüfus Hareketleri.. (GÖÇLER)
 132. Yeraltı Sulari Ve Kaynaklar...
 133. Nüfus Nedir? Nüfus İle ilgili Genel Bilgi..
 134. 10.Sınıf Coğrafya Tüm Ders Notu ve Kavrama Testi..
 135. Türkiye’deki Endemik Bitkilerden SIĞLA (GÜNLÜK) AĞACI..
 136. 10.Sınıf Coğrafya Türkiye Toprak Özellikleri.. (TEST)
 137. Türkiye'de Etkili Olan Rüzgarlar.. (DERS NOTU)
 138. Kıtalara Göre Akarsular..
 139. Dünya'yı Kaplayan Bitki Örtüsü ve İklim Tipleri.. (DERS NOTU)
 140. Dünya da nüfusun Tarihsel Değişimi
 141. 10.Sınıf Coğrafya Dünya'da Nüfusun Alansal Dağılışı.. (DERS NOTU)
 142. Dünya da Nüfus
 143. 10.Sınıf Coğrafya Coğrafi Keşifler ve Nedenleri.. (DERS NOTU)
 144. 10.Sınıf Coğrafya Dünya Üzerindeki Önemli Boğazlar ve Kanallar.. (DERS NOTU)
 145. Türkiye'de Akarsular..
 146. Türkiye’nin Yerşekillerinin Genel Özellikleri
 147. Relikt (Kalıntı) Bitki..
 148. Ülkemizde Rafting Yapılan Akarsular..
 149. Türkiye'de Kuruyan ve Suyu Azalan Göl ve Nehirler.. (DERS NOTU)