PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : COĞRAFİ MAKALELER VE DOSYALAR


 1. Celal ŞENGÖR Hocamızdan Türkiye Gerçeği.. (Makale)
 2. Coğrafya 11 ve 12. Sınıflar İçin 1.ve 2.Dönem Yazılıları..
 3. 10.sınıf 1.dönem 2.yazılı soru ve cevapları
 4. Coğrafya Konu Anlatım ve Soru Bankaları.. (9-12 YGS-LYS)
 5. Esen Yayınları Coğrafya Kitapları.. (PDF)
 6. Türkiye İstatistik Yıllığı-2011.. (TUİK)
 7. Bor ve Kullanım Allanları İle İlgili Çalışma.. (SUNUM)
 8. Ölü Linkler
 9. Ankara Uni. Coğrafya Dergisi | 65 adet .pdf
 10. Doğal Ortam-Ekonomik Faaliyet İlişkisine Bir Örnek: Kozak Yöresi (Bergama)
 11. Türkiye’de Kır Konutları ve Eklentileri Üzerine Bir Araştırma: Alaşehir Örneği
 12. Japonlar Neden Çadır-Çadırkent Kurmuyor?.. (Prof.M.KADIOĞLU)
 13. CBS, Orta Öğretimde Kullanımı ve Önemi.. (MAKALE)
 14. Türkiye Nüfus Projeksiyonları, Tüsiad ve UNFPA Raporu.. (2010)
 15. Türkiye'de Nüfus Projeksiyonları.. (2023)
 16. Coğrafi Bilimler Dergisi | 45 Makale | PDF
 17. Türkiye'de Dağ Sistemleri.. Prof.Dr. İbrahim ATALAY.. (MAKALE)
 18. Heyelanlar ve Türkiye'ye Etkileri.. (MAKALE)
 19. Karıncalar ve Deprem.. (MAKALE)
 20. Türkiye'de Karın Sebep Olduğu Afetler.. (MAKALE)
 21. Barajlar ve Çevre Tahribatı.. Prof.Dr.İlber Ortaylı.. (MAKALE)
 22. Harita Kullanımının Coğrafya Eğitimindeki Önemi.. (MAKALE)
 23. Nüfus Projeksiyonları ve Bazı Hesaplamalar.. (AKADEMİK)
 24. Harita Projeksiyonları.. (AKADEMİK)
 25. Yeni Zelanda: Doğaseverlerin gönlündeki cennet
 26. Brezilya Serapları...
 27. İzlanda Volkanı.. (SUNUM)
 28. Marmara Coğrafya Dergisi'nden Makaleler..
 29. Şehirler ve Yerleşme Coğrafyası.. (SUNUM)
 30. Dinler Coğrafyası.. (SUNUM)
 31. İnsan Etkisinin Tarihçesi.. (SUNUM)
 32. Anadolu Uygarlıkları.. (MAKALE)
 33. Marmara Denizi.. (MAKALE)
 34. Küreselleşme.. (MAKALE)
 35. Mera Islahı.. (MAKALE)
 36. Göllerde Ötrofikasyon ve Çözüm Önerileri.. (MAKALE)
 37. Medeniyetler İttifakı.. (ARAŞTIRMA)
 38. İnsanlığın Kökeni.. (SUNUM)
 39. Astronominin Tarihçesi.. (SUNUM)
 40. Fırat ve Dicle Nehileri.. (SUNUM)
 41. İklim Değişikliği.. (E-KİTAP)
 42. Türkiye Deprem Bölgeleri Haritalarının Gelişimi.. (PDF)
 43. Paris.. (E-Kitap)
 44. Kuzey Anadolu Fay (KAF) Hakkında.. İhsan Ketin.. (MAKALE)
 45. Meskenlerin Tarihsel Gelişimi.. (RESİMLER)
 46. Enerji ve Toplumsal Değişim.. (MAKALE)
 47. Coğrafya ve Deri Rengi(MAKALE)
 48. Jeolojk Devirler-Bilm Teknik Dergisi Dosyası..
 49. Güneş Sistemi-Bilim Teknik Dergisi Dosyası
 50. Yeryuvarlağının Genel Özellikleri.. (SUNUM)
 51. Dünya İklim Tarihi.. (MAKALE)
 52. Kentleşme Dersleri-Şehir Köy Devamlılığı.. (SUNUM)
 53. Açlık Ciddiye Alınmıyor-BBC Podcasti
 54. Stepler, Tundralar ve Ekvatoral Ormanlar.. (RESİMLER)
 55. Kentleşme Dersleri.. (SUNUM)
 56. Deve Güreşleri.. (SUNUM)
 57. Dünya Nüfus Artışı ve Getirdiği Sorunlar.. (MAKALE)
 58. Kentleşme Dersleri-1.. (SUNUM)
 59. Türkiye'de Bölgesel İşsizlik-BBC Podcast
 60. İklim Değişimi ve Türkiye.. BBC Podcast..
 61. Yanardağ Patlaması Nelere Yol Açabilir?
 62. Türkiye Sanayisine Sektörel Bir Bakış..
 63. Nabucco Projesi.. (MAKALE)
 64. 12.Sınıf Coğrafya Türkiye'de Bölgesel Farklar ve Politikalar.. (MAKALE)
 65. İstanbul'da Su Medeniyeti ve Bugünkü Durum.. (SUNUM)
 66. Türkiye'de ve Dünya'da Organik Tarım..
 67. Su Yönetimi, TÜSİAD.. (Makale)
 68. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Su ve Su Enerjisi.. (SUNUM)
 69. Jeomorfoloji Notları.. Doç.Dr.Kadir Dirik..
 70. Bölgesel Farklar ve Politikalar.. (MAKALE)
 71. Gelişmiş Ülkelerde Sanayileşme Sonrası Süreç.. (SUNUM)
 72. Kartografyanın Tarihçesi.. (SUNUM)
 73. Coğrafya Öğretiminde Aktif Öğrenme Uygulamaları.. (Hava Kirliliği)
 74. Ali Macar Reis Elektronik Türkiye Atlası
 75. Coğrafi Bilgi Sistemleri.. (CBS) (PDF)..
 76. Türkiye İklimi
 77. İklim Sınıflandırmaları
 78. Astronomi.. (SUNUM)
 79. Türkiye'nin Ekonomi Profili.. (SUNUM)
 80. Doğal Ortamda Görülen Günlük ve Mevsimlik Değişimler.. (SUNUM)
 81. Sinop-Boyabat Bazalt Vadisi..
 82. Ana Ardıç.. (Juniperus Mother) Çamlıyayla
 83. Dünya Ekonomisi Tarihsel Gelişim-KOSGEB Yayını
 84. Kapadokya Patates Depoları, Ürgüp-Derinkuyu Arası..
 85. Sedimanter Kayaçlar.. (PDF-Prof.Kadir Dirik)
 86. Coğrafya Derslerinde Edinilen Bilgilerin Günlük Hayatta Kullanılması.. (MAKALE)
 87. elmanın anavatannı
 88. Türkiye ve Dünya'da Jeotermal Alanlar.. (MAKALE)
 89. 1923'ten Günümüze Türkiye Ekonomisi.. (MAKALE)
 90. Türkiye'de Demiryollarının Tarihsel Gelişimi..
 91. Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi (MAKALE)
 92. Kuş Cenneti Milli Parkı’nda Park Yönetimi-Yöre Halkı İlişkisi (MAKALE)
 93. M.Kemal Atatürk'ün Dış Politikası.. (MAKALE)
 94. Organik Tarım (Ekolojik Tarım, Biyolojik Tarım) Nedir?.. (MAKALE)
 95. Türkiye Tarımı ve Çözüm Önerileri.. (MAKALE)
 96. M.Kemal Atatürk'e Göre Küreselleşme.. (MAKALE)
 97. Jeolojik Zamanlar(Kadir Dirik-PDF)
 98. Depremler(Kadir Dirik-PDF)
 99. Akademik Alan: Türkiye ve BOR (SUNUM)
 100. Yüksek Dağlarda ki Sert Yaşam Koşulları.. (BİLGİ)
 101. Coğrafi Keşifler, Yeryüzünün Avrupalılaşması.. (BİLGİ)
 102. Sera Etkisi Nedir?.. (BİLGİ)
 103. Petrol Nasıl Oluşur?.. (BİLGİ)
 104. Türkiye'deki Nüfusun Büyük Bir Kısmı Kıyı Kesimlerinde Toplanmıştır, Neden?.. (BİLGİ)
 105. Yerel Saat Ayarı Neye Göre Belirlenir?.. (BİLGİ)
 106. Yerkabuğunu Oluşturan Plakalar Neden Hareket Ederler?.. (BİLGİ)
 107. İllere Göre Tarım Ürünleri ve Üretim Miktarları.. (BİLGİ)
 108. Türkiye'nin İkinci Büyük Gölü: Tuz Gölü.. (MAKALE)
 109. Süt Sığırcılığı Uluslararası Sömürünün Aracı Kılınmak Üzere.. (MAKALE)
 110. AB Sürecinde Türkiye Hayvancılğı Nasıl Olacak?.. (MAKALE)
 111. Şekeri Amerikan Mısırından, Domatesi İsrail Tohumundan Üretiyoruz.. (MAKALE)
 112. Kıl Keçisi mi? Günah Keçisi mi? (MAKALE)
 113. Aktif Tektonik.. (Kadir Dirik-PDF)
 114. Rüzgarlar Ve Çöller.. (Kadir Dirik-PDF)
 115. Okyanus Ve Denizlerde Hareket(Prof.Dr. KadirDIRIK-PDF)
 116. Aktif Tektonik ve Türkiye.. (Faylanma ve Deprem) Prof. Dr. KADİR DİRİK.. (PDF)
 117. İlk ve Ortaöğretimde Coğrafya Eğitimi ve Öğretiminde Model Küre Kullanımı.. (PDF)
 118. Coğrafya'nın kullandığı üç temel prensibi
 119. Türkiye'de Göç Boyutu..
 120. Demografik Dönüşüm
 121. Çeşitlilik ve Endemizm Açısından Türkiye'nin Bitki Örtüsü
 122. Denizlerde Bölgesel Su Çekilmesinin Meteorolojik Analizi
 123. Coğrafya'da SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Kavramı.. (PDF)
 124. Küreselleşme Kavramı.. (MAKALE)
 125. İklim Değişikliği, Doğal Afetler ve Nüfus Üzerindeki Etkisi.. (MAKALE)