Bizim Coğrafya - Hayat Coğrafya'da, Coğrafya Hayatımızda

Bizim Coğrafya - Hayat Coğrafya'da, Coğrafya Hayatımızda (https://www.bizimcografya.com/)
-   ATATÜRK BÖLÜMÜ (https://www.bizimcografya.com/2-ataturk-bolumu/)
-   -   Cumhuriyet'in 90.Yılı Kutlu Olsun.. (https://www.bizimcografya.com/ataturk-bolumu/7185-cumhuriyetin-90yili-kutlu-olsun.html)

tarumoloji 28-Ekim-2013 19:04

Cumhuriyet'in 90.Yılı Kutlu Olsun..
 
CUMHURİYET BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN.
http://i.imgur.com/0SVAeDC.jpg

mücahit demir 29-Ekim-2013 00:31

Cevap: Cumhuriyet bayramı kutlu olsun.
 
Cumhuriyet sonsuza kadar ilelebet yaşayacaktır.

zübeyde21 29-Ekim-2013 00:33

Cevap: Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun.
 
Alıntı:

tarumoloji Nickli Üyeden Alıntı (Mesaj 43035)
CUMHURİYET BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN.
http://i.imgur.com/0SVAeDC.jpg

Yarın cumhuriyeti yeniden yine ilan edeceğiz, hayırlı olsun.

mehmet fatih 29-Ekim-2013 00:35

Cevap: Cumhuriyet bayramı kutlu olsun.
 
Cumhuriyetimizin 90. yılı kutlu olsun, nice 90 yıllara.

Tugay NAYKI 29-Ekim-2013 00:43

Cevap: Cumhuriyet bayramı kutlu olsun.
 
‘’ÖNCEDEN DOĞMUŞ ÇOCUĞA AD KOYMAK’’

Osmanlı İmparatorluğu’nda meşrutiyetle birlikte halk kısmi olarak yönetime katılmıştı. 1. Dünya savaşının çıkması ve Osmanlı Devletinin bu savaşta yeralması meclisin kapanmasına neden olmuştu. Dört yıl süren savaş sonunda ağır şartlar içeren mondros ateşkes anlaşması yapıldı. Sonrasında Anadolu toprakları itilaf devletlerince işgal edildi. Milletine inanan Mustafa Kemal’im 19 Mayıs 1919’da 9. Ordu müfettişi olarak Samsun’a çıktı. Genelgeler yayımlandı. Erzurum ve Sivas’ta kongreler düzenlendi..
‘’Tek bir egemenlik var, o da milli egemenliktir. Ülkeyi yine milletin kendi gücü kurtaracaktır.’’ Diyordu. Yurdun dört bir tarafından gelen milletvekilleriyle 23 Nisan 1920’den Ankara’da TBMM açıldı. Bu meclis ‘’Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.’’ Diyerek rejimin Cumhuriyet olacağını haykırıyordu. Mustafa Kemal’im önderliğinde TBMM kurtuluş savaşını başlattı. Batı da efeler, doğu da dadaşlar yerel mücadele verirken düzenli ordularda İnönü’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da savaştı. Vatan işgalden kurtarıldı. 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasıyla kişisel egemenliğe son verilmiş, ulus egemenliği biraz daha güçlendi. Lozan anlaşması inzalandı. Yeni Türk devletinin dünya da yerini almasını sağladı. Bu devletin yönetimi cumhuriyet’tir. Ancak şartlar gereği adı konmamıştı. Şimdi şartlar uygun hale geldiğine göre rejimin adı da konulabilirdi. Mustafa Kemal’im 24 Eylül 1923’de Viyana’da yayımlanan biz gazeteye ‘’Türkiye’de cumhuriyet ilkelerine uygun bir sistem kurulacağını söyledi. 27 Ekim 1923’de Ali Fethi OKYAR hükümeti istifa etti. Ortaya çıkan hükümet bunalımı cumhuriyeti ilan etmek için bir fırsattı. 28 Ekim 1923’de yapılan bir toplantı da Mustafa Kemal’im ‘’Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz.’’ Diyerek çalışmaları sürdürdü. 1921 anayasasında bazı maddeleri değiştiren kanun tasarısı hazırlandı. Hazırlanan tasarı 29 Ekim 1923’de TBMM’de oylanarak kabul edildi. Artık devletin adı TÜRKİYE CUMHURİYETİ idi. Peki neden cumhuriyet?

Çünkü egemenlik seçimle gelen temsilciler eliyle kullanılmasıdır. Kişi yada zümre yönetimi değil, millet yönetimidir. Cumhuriyet rejim dikenleri arasında gül bahçesidir.
Bizim cumhuriyeti ilan edişimizden 90 sene sonra buün dünya’da ‘’Ortadoğu baharı’’ yaşanıyor. Ortadoğu bununla övünüyor, dünya da alkış tutuyor. Bahar denilen gelişmelerde kısa sürede kış’a döndü bile. Neden bu ülkelerde bu bahar uzun sürmedi?

Çünkü onların Mustafam Kemal’im gibi bir liderleri yoktu.

TUGAY NAYKI
COĞRAFYA ÖĞRETMENİ

Tugay NAYKI 29-Ekim-2013 00:47

Cevap: Cumhuriyet'in 90.Yılı Kutlu Olsun..
 
''Yarın, vatansızlara, milliyetsizlere, vatanı satanlara, bayraksızlara, esaretçilere, israilcilere, ABD'cilere, işbirlikçilere, taşeronlara, çakallık yapanlara karşı Cumhuriyet'i yeniden kuracağız, Cumhuriyet ve değerlerini sonsuza kadar yaşatacağız..''

tarumoloji 29-Ekim-2013 00:54

Cevap: Cumhuriyet'in 90.Yılı Kutlu Olsun..
 
http://i.imgur.com/tZ0cDrw.jpg

Tugay NAYKI 29-Ekim-2013 01:01

Cevap: Cumhuriyet'in 90.Yılı Kutlu Olsun..
 
Şimdi alıştık artık Cumhurbaşkanı Abdullah Gül her cumhuriyet bayramında hastalanıyor, başbakan da yurt dışı gezilerine çıkıyor veya hastayım deyip düğünlerde nikah şahitliği yapıyor..!!!

nursel55 29-Ekim-2013 01:05

Cevap: Cumhuriyet'in 90.Yılı Kutlu Olsun..
 
• “Türkiye devletinin şekl-i hükûmeti cumhuriyettir.”
• Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir. (1924)
• Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir. (1933)
• Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. (1925)
• Bugünkü hükümetimizin, devlet teşkilatımızın doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki onun adı Cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir. (1925)
• Türk Milletinin tabiatına ve geleneklerine en uygun olan yönetim, cumhuriyet yönetimidir
• Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslariyle, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. 1936 (Atatürk'ün S.D. I, S. 372)
• Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. 29 Ekim 1923 (Nutuk II, S. 814-15)
• Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız. 1923 (Atatürk'ün S.D. III, S. 71)
• Onlar, kolaylıkla anlayacaklardır ki, çürümüş bir hanedanın, halife unvanıyla başının üstünden zerre kadar uzaklaşmasına imkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir. 1927 (Nutuk II, S. 831)
• Bugünkü hükûmetimiz, devlet teşkilâtımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilâtı ve hükûmettir ki, onun ismi Cumhuriyettir. Artık hükûmet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir ve millet hükûmettir. Artık hükûmet ve hükûmet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır. 1925 (Atatürk'ün S.D. II, S. 230)
• Son senelerde milletimizin fiilen gösterdiği kabiliyet, istidat, idrak, kendi hakkında kötü fikir besleyenlerin ne kadar gafil ve ne kadar tetkikten uzak görünüşe düşkün insanlar olduğunu pek güzel ispat etti. Milletimiz haiz olduğu özelliklerini ve liyakatini hükûmetinin yeni ismiyle medeniyet dünyasına daha çok kolaylıkla göstermeğe muvaffak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, cihanda işgal ettiği mevkiye lâyık olduğunu eserleriyle ispat edecektir.
• Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlâtlarından mürekkep büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun ortadan kaldırılması ile bozulabileceği fikrinde bulunanlar, çok zayıf dimağlı bedbahtlardır. Bu gibi bedbahtların, Cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde lâyık oldukları muameleye maruz kalmaktan başka nasipleri olmaz. Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşıyacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeğe devam edecektir. 1926 (Atatürk'ün S.D. III, S. 80)
• Gelecek nesillerin Türkiye de Cumhuriyetin ilanı günü, ona en merhametsizce hücum edenlerin başında, cumhuriyetçiyim iddiasında bulunanların yer aldığını görerek şaşıracaklarını asla farz etmeyiniz! Bilâkis, Türkiye'nin münevver ve cumhuriyetçi çocukları, böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların hakikî zihniyetlerini tahlil ve tesbitte hiç de tereddüde düşmeyeceklerdir.
• Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır. 1933 (Afetinan, Atatürk Hakkında B. H., S. 251)
• Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimî ve meşru olmak şartiyle her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lâzımdır. 1923 (Atatürk'ün S.D. III, S. 71)

ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

özlem kp 29-Ekim-2013 01:07

Cevap: Cumhuriyet'in 90.Yılı Kutlu Olsun..
 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün cumhuriyet ile ilgili sözleri;

Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır. 1933 (Afet İnan, Atatürk Hakkında B. H., S. 251)

Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimî ve meşru olmak şartiyle her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lâzımdır. 1923 (Atatürk’ün S.D. III, S. 71)

Cumhuriyet ahlâki fazilete dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. 1925 (Atatürk’ün S.D. II, S.231)

Türk milletinin tabiat ve âdetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir. 1924 (Atatürk’ün S.D. III, S. 74)

Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslariyle, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. 1936 (Atatürk’ün S.D. I, S. 372)

Bugünkü hükûmetimiz, devlet teşkilâtımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilâtı ve hükûmettir ki, onun ismi Cumhuriyettir. Artık hükûmet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir ve millet hükûmettir. Artık hükûmet ve hükûmet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır. 1925 (Atatürk’ün S.D. II, S. 230)

Son senelerde milletimizin fiilen gösterdiği kabiliyet, istidat, idrak, kendi hakkında kötü fikir besleyenlerin ne kadar gafil ve ne kadar tetkikten uzak görünüşe düşkün insanlar olduğunu pek güzel ispat etti. Milletimiz haiz olduğu özelliklerini ve liyakatini hükûmetinin yeni ismiyle medeniyet dünyasına daha çok kolaylıkla göstermeğe muvaffak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, cihanda işgal ettiği mevkiye lâyık olduğunu eserleriyle ispat edecektir.

Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. 29 Ekim 1923 (Nutuk II, S. 814-15)

Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlâtlarından mürekkep büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun ortadan kaldırılması ile bozulabileceği fikrinde bulunanlar, çok zayıf dimağlı bedbahtlardır. Bu gibi bedbahtların, Cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde lâyık oldukları muameleye maruz kalmaktan başka nasipleri olmaz. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeğe devam edecektir. 1926 (Atatürk’ün S.D. III, S. 80)

Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız. 1923 (Atatürk’ün S.D. III, S. 71)

Gelecek nesillerin Türkiye de Cumhuriyetin ilanı günü, ona en merhametsizce hücum edenlerin başında, cumhuriyetçiyim iddiasında bulunanların yer aldığını görerek şaşıracaklarını asla farz etmeyiniz! Bilâkis, Türkiye`nin münevver ve cumhuriyetçi çocukları, böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların hakikî zihniyetlerini tahlil ve tesbitte hiç de tereddüde düşmeyeceklerdir.

Onlar, kolaylıkla anlayacaklardır ki, çürümüş bir hanedanın, halife unvanıyla başının üstünden zerre kadar uzaklaşmasına imkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir. 1927 (Nutuk II, S. 831)


Tüm Zamanlar GMT +4 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 19:46.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Powered by BizimCografya.com® Copyright ©2008 - 2011, Baylas